АгроРегионът

Четири села -без субсидии

Землищата на сунгурларските села Везенково / EKATTE 10327/, Лозица / EKATTE  44149/, Подвис / EKATTE 56959/  и бившето село Балабанчево / EKATTE 02322/ отпадат от районите с природни ограничения. Земеделските стопани там остават без субсидии по мярката за необлагодетелствани райони и ще получат обезщетения.

Бенефициентите в тях ще получат преходна компенсаторна помощ от 25 евро на хектар през 2020 г., съобщиха от министерството на земеделието.

От тази година понятието „необлагодетелстван район” се замества с „район с природни или други специфични ограничения“, като европейското и национално преходно компенсационно плащане ще става за фермери, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Това е записано в промените на Наредба 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., обнародвана неотдавна в „Държавен вестник”.

Виж още

Още новини

Вашият коментар