Агро

Институтът по земеделие участва в Балкански селскостопански конгрес

От 31 август до 1 септември 2021 г. в Одрин, Република Турция се проведе III Балкански селскостопански конгрес. Организатор и домакин на Конгреса бе Тракийският университет. Събитието бе осъществено със съдействието на голям брой университети от чужбина, включително и Селскостопанска академия от България. Всички заседания бяха проведени в модерния Балкански конгресен център, който е част от Тракийския университет – Одрин. При откриването Председателят на Организационния комитет – проф. д-р Ялчин Кая обяви, че това е най-голямата среща в Турция и на Балканския полуостров на селскостопански научни работници и специалисти. Участниците в Конгреса бяха от 41 държави. Освен от всички балкански страни, се включиха и научни работници от Алжир, Пакистан, Мароко, Русия, Казахстан, Литва и др. Участниците с научни доклади бяха 988. Представени са общо 398 научни статии, от които 288 като доклади, 110 като постери и 8 поканени лектори.

Председателят на Организационния комитет проф. д-р Ялчин
Кая на щанда на Института по земеделие – Карнобат


Институтът по земеделие – Карнобат бе един от съорганизаторите на Балканския селскостопански конгрес. В работата на Конгреса участваха 4 научни работници – проф. д-р Драгомир Вълчев, проф. д-р Дарина Вълчева, доц. д-р Боряна Дюлгерова и ас. Веселина Добрева с 4 доклада. Представени бяха научни постижения в областта на селекция на ечемик. Предстои тяхното отпечатване в реномирани турски научни списания.

Научните работници от Института по земеделие – Карнобат пред Балканския конгресен център


По време на работата на Конгреса Институтът по земеделие – Карнобат подготви щанд, на който представи своите научни постижения. Това предизвика голям интерес сред присъстващите. По време на Конгреса бе организирана среща с фермери, на която бяха разисквани проблеми свързани със семепроизводството. Проведена бе среща с г-н Серкан Челик – Директор на отдел „Семепроизводство“ в „Тракия Бирлик“ – Одрин. Обсъдена бе възможността за изпитване на създадения в Института по земеделие – Карнобат сорт „Земела“ в Република Турция.

Виж още

Още новини

Вашият коментар