Агро

Карнобатска овца с най-висок добив на вълна

8.7кг. е количеството вълна при Карнобатската порода тънкорунна овца. Това съобщават от Асоциацията за развъждане на тънкорунните овце в България-АРТОБ. В доклада на Асоциацията се казва още: „Количеството вълна е най-високо при Карнобатската порода – 8.7кг и при СИ Шуменски тип с 8.27 кг. При женските шилета на 18 месеца чистото влакно е най-високо при Карнобатската тънкорунна порода – 5.685 кг. Рандеман от 71.69% имаме при Карнобатската тънкорунна порода, но с по-чисто влакно начело е СИ Добруджански тип – 7.452 кг.”.

Карнобатската тънкорунна овца е разпространена в стопанства в селища, намиращи се в равнинната част на областите Бургас и Ямбол. Породата е създавана в периода 1955 – 1985 г., чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни карнобатски овце с кочове от тънкорунни породи – предимно от породите Страврополска мериносова овца и Асканийска мериносова овца. През 70-те години е впръсквана кръв на малка част от овцете от Австралийски меринос. В породообразуването участие вземат и кочове от породите Меринофлайш, Камволмерино, Съветски меринос и други. Призната е за порода през 1986 г.

Овцевъдната организация, която обслужва тънкорунното овцевъдство в страната е със седалище в Шумен и неин председател е професор Стефан Бойковски.

„Контролират се стада от Кавказката порода с 1000 овце, Асканийска – 150 бр. Тракийска тънкорунна – Старозагорски тип – 204 бр., Карнобатска ТП /тънкорунна порода/– 168 бр, Севоизточна ТП – Добруджански тип – 2740 бр и Североизточна ТП – Шуменски тип – 946б броя.

Или всичко елитните ни тънкорунни овце – майки общо са 5210 и е ясно, че те се развъждат единствено за съхранение на генофонда”, пише в годишния доклад на АРТОБ.

Освен маркирането и водене на родословната книга, Асоциацията е контролирала плодовитостта, вълнодобив на 18 месеца, тегловно развитие, рандеман на вълната, бонитировка и др.

Виж още

Още новини

Вашият коментар