Агро

Област Бургас е на първо място по производство на овче мляко

През 2018 г. в Бургаска област се отглеждат 9,7% от поголовието на овце в страната, което я нарежда на второ място след Благоевградска област. Областта е на първо място в страната по производство на овче мляко, като през 2018 г. добивът му нараства с 8% на годишна база. За периода 2014 – 2018 г. броят на биволите в областта бележи ръст от над 45%.В Бургаска област са съсредоточени 23% от общо заявените през 2018 г. площи за подпомагане по СЕПП с винени лозя в страната, 17% от тези с череши и 35% от тези с кориандър. На територията й се развиват всички основни направления на Животновъдството, като най-значимо е овцевъдството. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Бургас, част от информационната кампания за Директни плащания 2020 г. Тя съобщи, че в периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 856 млн. лв. Финансовата помощ е над 5,6% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието за цялата страна за същия период.

Тя подчерта, че за периода 2014 – 2019 г. площите, заети със зеленчукови култури в бургаско се увеличават близо два пъти и половина, а тези с трайни насаждения с около 10%. Областта е традиционен производител на зърнени и маслодайни култури  през 2019 г. 86% от обработваемата земя е заета с тях. На територията й се намират близо 16% от всички площи с технически култури в страната.

 Пред над 300 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и  Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.  По време на срещата бяха представени и новостите в “Националната програма за пчеларство 2020-2022”, както и дейностите, ориентирани към пчеларските сдружения, организации и групи. С цел запознаване с добри нови пчеларски практики ще се организира и тематично обучение. Предвижда се организиране на базари, които скъсяват веригата между производител и потребител.  За първи път до сега е изведена научна тема, която е свързана с инвентаризация на медоносната растителност. По програмата са заложени тавани за всички плащания. Бенефициенти по биологично производство няма да могат да вземат субсидии за лекарства и по Националната пчеларска програма, тъй като това е включено в ставката им.

Виж още

Още новини

Вашият коментар