Агро

Проф.Драгомир Вълчев бе удостоен със званието Почетен член на Съюза на изобретателите

Съюзът на изобретателите в България удостои проф. д-р Драгомир Вълчев от Институт по земеделие – Карнобат със званието Почетен член за постигнати значителни успехи в научно – изследователската селекционна работа и дългогодишна активна съюзна дейност.

Проф. Вълчев, преди шест години бе вписан в Златната книга на българските откриватели и изобретатели. В нея се записват постиженията на българските откриватели във всички области на техническите и естествените науки и в която, в момента са включени авторите на 17 български открития, над 120 български изобретатели и 8 селекционери.

В рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 се проведе Четиринадесетото национално изложение „Изобретения – трансфер – иновации“ организирано от Съюза на изобретателите в България.

Институтът по земеделие – Карнобат представи изключително атрактивния си зимен двуреден ечемик сорт Захир, отличаващ се със своята индивидуалност и  характерна различимост на хабитуса.

Въз основа на отличната презентация и за притежаваните качества на новоселекционирания двуреден ечемик, сорт „Захир”, Експертната комисия на Съюза на изобретателите в България (с Протокол №6/21.02.2020г.), присъди Златен плакет, придружен от Грамота, на научен селекционен колектив ас. д – р Маргарита Гочева, проф. дн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир Вълчев, гл. ас. д – р Тошка Попова, за отлично представяне и високи постижения  в областта на селекцията.

Виж още

Още новини

Вашият коментар