Агро

Разясниха регистрацията на личните стопанства на специална среща

По инициатива на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас в конферентната зала на община Карнобат бе проведена разяснителна среща относно заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, касаеща   регистрацията  на  малки  животновъдни  стопанства по населените места.

На срещата присъстваха зам. -областният управител на Бургас Владимир Крумов, д-р Симеон Георгиев – началник отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, екологът на община Карнобат Димитринка Сивенова, кметове и кметски наместници на селищата на община Карнобат и общински служители.

Целта на събирането бе да се разяснят новите разпоредби, в който се оказва срок до 29.06.2020г. за регистрация на стопанствата, наричани преди „тип заден двор“, а сега лични стопанства.

Регистрацията ще се извършва напълно безплатно, като целите са: обектите да бъдат узаконени, така че при настъпване на епизоотична обстановка, при която се налагат крайни мерки, държавата да може да обезщети стопаните по законово установен начин; упражняване на по-стриктен контрол и въвеждане на безплатен имунизационен режим за отглежданите животни, осигурен чрез БАБХ и в частност областната дирекция в Бургас.

Бе разяснено, че режимът е много облекчен, като всички желаещи да регистрират лични стопанства ще трябва да попълнят заявления до кметовете или кметските наместници на населените места, които имат ангажимента да придвижат документите за по-нататъшна обработка. Желаещите да се занимават с животновъдство в лични стопанства, дори за момента да не притежават животни, също могат да декларират своето намерение пред кметствата по населените места. Удостоверенията за лични стопанства ще са безсрочни.

Желателно  е регистрацията на личните стопанства да се извърши в рамките на указания срок до 29.06.2020г., въпреки че и след упоменатата дата ще може да се подават заявления.

На срещата бе обяснено, че се работи по синхронизация на националните наредби с наредбите на общинските власти по места, забраняващи отглеждане на селскостопански животни на територията на туристическите селища.

Всеки, който желае да регистрира лично стопанство в селата на община Карнобат, може да се да се обърне към кмета или кметския наместник на населеното място за допълнителни разяснения и насоки за условията да се упражнява дейността.

Виж още

Още новини

Вашият коментар