Агро

Учени от Института са включени в програма на МОН

Четирима учени на Института по земеделие започват научноизследователска дейност по програмата на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти“. 2020-а е втората година от програмата, която е с обща продължителност 3 години.

От Селскостопанка академия съобщиха, че са класирани 37 млади учени от 16 института от академията.  От Института по земеделие в Карнобат са одобрени за участие четирима –  Веселина Добрева, Цветелина Добрева, Милен Чанев и Таня Неделчева-Иванова.

Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ стартира по идея на Министерството на образованието и науката. Целта е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. През миналата година 48 млади учени участваха в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Всички те се отнесоха с отговорност към изпълнението на заложените в програмата показатели и се представиха изключително успешно. Представени бяха общо 63 публикации в реферирани и индексирани във WoS и Scopus списания, както и 110 публикации в български списания от референтния списък

Виж още

Още новини

Вашият коментар