Агро

Забранява се отглеждането на открито на домашни птици

Заради повишената епизоотична готовност по отношение на болестта „инфлуенца по птиците“ се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории, гласи заповед на кмета на община Карнобат от 3 февруари.  Птиците не бива да се пускат извън помещенията, забранява се търговията и придвижването на домашни, диви, други птици и яйца, както и организирането и провеждането на пазари и изложби на птици.

До 12 февруари кметовете и кметските наместници на територията на община Карнобат ще извършат преброяване и регистрация на отглежданите птици. Съвместни проверки за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици от служители на Областна дирекция по безопасност на храните, с представители на орнитоложки дружества, Ловно-рибарско дружество гр.Карнобат и ТП „Държавно горско стопанство” – Карнобат ще се извършат до 19 февруари.  

В птицевъдните обекти не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните. Не бива да се позволява контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Изрично предупреждение има за съхраняване в закрити помещения на фуража, с който изхранват птиците. При съмнение за инфлуенца да се вземат проби от домашни и диви птици за вирусологично изследване.

Виж още

Още новини

Вашият коментар