Гласът

Антоанета Стоянова ПП ГЕРБ: „Подкрепяме бюджета, защото в него намериха място, всички наши предложения”

Предложенията на ППГЕРБ са продиктувани от нуждите и очакванията на нашите съграждани, обясни г-жа Стоянова. „Ние, общинските съветници от ПП ГЕРБ, подкрепяме ръководството на МБАЛ, в искането им за закупуване на рентгенов апарат, ехограф и апарат за хемодиализа. В работните групи поставихме следните акценти: подобряване на инфраструктурата на град Карнобат и селищната система на общината, основен ремонт на улици в Карнобат. Ще отбележа, че в Бюджета фигурират кв.”Възраждане”, текущ ремонт на ул.”Цанко Церковски” в кв.”Красно село”, облагородяване на междублокови пространства. Изключително важно и значимо е за нас да се направи ремонт на покрива на читалището в с.Добриново и да се извърши основен ремонт на общински път Аспарухово-Сърнево-Черково-Екз.Антимово – Смолник. Настоявахме още за маркировка на общински пътища, разклонът от крепостта Маркели до село Крумово градище, както и пътна маркировка от разклона на общински път Искра до селото.

В проекта за Бюджет намери подкрепа и предложението ни за устойчивост на Балкански фестивал на изкуствата.Считам, че културните традиции трябва да се популяризират и децата ни да се възпитават чрез изкуство. Подкрепяме това, че един бюджет трябва да бъде балансиран. Осигуряването на оптимални условия за отглеждане, възпитание на подрастващите е друг наш, важен приоритет.

В работните комисии ние подкрепихме спорта, социалните дейности, културата и др. Ние заставаме зад разумните, конструктивни предложения на всички и считаме, че въпросите, които разглеждаме трябва да срещнат консенсус, разбирателство и от днес нататък ние да чертаем една програма за развитие на нашата община. Имаме отговорната задача да определим какъв ще бъде животът на съгражданите ни”.

Виж още

Още новини

Вашият коментар