Гласът

Качеството на въздуха в Карнобат е ДОБРО

Данни на 17.03.2020 г., 16:38. Отчетеното средно количество фини прахови частици (ФПЧ) е: 18.06 µg/m³ за PM10 и 13.2 8 µg/m³ за PM2.5.

Според индекса за чистота на въздуха AQI качеството на въздуха е: Добро. Качеството на въздуха е здравословно. Не съществуват здравни рискове.

Цветният код, отговарящ на замърсяването сега, е: зелен.

https://liveairmap.com

Виж още

Още новини

Вашият коментар