Гласът

Как ще гласуват поставени под задължителна карантина или изолация?

На 24 март започва приемането на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Община Карнобат уведомява избирателите, че секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник, в периода от 24.03.2021г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено в център за административно обслужване при община Карнобат, или пред кмета/кметския наместник на населеното място от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 0559 27165;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 0559 27165;

 – заявление, подадено на електронната поща на община Карнобат [email protected], без да се изисква квалифициран електронен подпис;

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощно.

Образец на заявлението е достъпен на официалната страница на община Карнобат.

За повече информация: 0882 003104 – Кремена Красимирова; 0559 29151 – Зоя Колева.

Виж още

Още новини

Вашият коментар