Гласът

Министерският съвет отпуска 1 617 000лв. за ремонт на киното

Решението бе взето на 5 ноември , по време на заседание на Министерския съвет. Да съдейства за разрешаването на проблема ангажимент пое лично президентът Румен Радев преди една година. Той бе запознат със сагата около сградата, по време на посещението си в  Карнобат, за празника на града. Решението на проблема идва 13 години след първото проектно предложение, с което община Карнобат кандидатства за финансиране по ОП „Регионално развитие“. То обаче не получи одобрение.

През 2014 г. бе подадено проектно предложение и по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”. То бе класирано в одобрен списък с резервни проектни предложение, но също не получи финансиране.

Kъм настоящия момент община Карнобат има разработен идеен проект „Адаптация на кино „Н. Й. Вапцаров“, като достъпен културен център „Карнобат“ за адаптацията на съществуващата сграда на бивше кино „Н. Й. Вапцаров” за нуждите на съвременен културен център. Основната цел е да се създадат реални условия за отваряне на сградата на бившето кино „Н. Й. Вапцаров”, като съвременен, културен център, активно участващ в живота на гражданите на Карнобат.

В направеното актуално архитектурно заснемане са отразени реално изпълнените архитектурно-строителни намеси към момента, в това число новата, централно разположена стълба и изпълнената конструктивна плоча оформяща двете нива в обема на общото зално пространство на бившето кино.

В сградата ще се оформи многофункционална зала с общо 120 места, която да бъде ползвана за презентации, културни мероприятия, конференции, семинари, работни срещи и др., и оборудвана с необходимата техника за осъществяване на предназначението й. Във фоайето ще бъдат интегрирани информационно – обслужващи функции, а в непосредствена близост с входа ще се изгради ниша за експозиции, където се предвижда да бъде представяна информация, свързана с историята и културната стойност на сградата.

На второ ниво ще се оформи зала за изложби и културни дейности, с прилежащо обслужващо помещение и офис – организатор.

С настоящия проект обемно-пространствената структура на интериорните пространства като цяло се запазва, съобразно заснетото, като се предвижда адаптация на отделни пространствени и функционални елементи. Залата се оформя като многофункционална с общо 120 места, от които две за хора с намалена подвижност с инвалидна количка. В рамките на сградата не се предвиждат магазини и други търговски обекти, също и офиси, с оглед перспективната му функция на достъпен културен център.

След приключването на проекта, обновената и адаптирана сграда ще бъде използвана за изпълнението на общинската културна програма и дейности свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар и ще обслужват всички 31 населени места в общината.

Сградата представлява недвижим архитектурно – строителен паметник на културата със статут на архитектурно – строителна недвижима културна ценност (съгласно Удостоверение с изх. № 0800-1056/16.04.2014 г. на НИНКН). Данните за нейното построяване са неофициални. Според местните жители „Театърът” (както е била известна първоначално) е построен в периода 1920-1925 г. В нея са се провеждали балове, тържества, културни и представителни мероприятия. През годините са извършвани няколко преустройства, за които липсват данни в архивите на общината и местния музей. Около 1960 г. сградата е адаптирана като кино „Н. Вапцаров” и с това предназначение се е ползвала до 1992 г., когато е затворена за посетители и става неизползваема. Постепенно започва да се руши, а през 2001 г. избухва пожар, при който изгаря покрива, залата и балкона, всички елементи от обзавеждането, облицовки, дограми, частично е компрометирана носещата конструкция, повредени са почти всички външни стени. През 2003 г. на община Карнобат са отпуснати държавни средства за провеждането на най-неотложни мероприятия по разчистване на обгорелите отпадъци, както и демонтиране на елементи от сградата, създаващи непосредствена опасност и застрашени от самосрутване. През 2004 г. са отпуснати допълнително средства за изготвяне на инвестиционен проект за възстановяване на сградата и осъществяване на строителни ремонтно-възстановителни дейности. Изпълнени са строителни работи, свързани с укрепване на съществуващите основи на сградата, изграждането на допълнителни фундаменти за колони и основи за стени, излети са предвидените стоманобетонови плочи, заготвена и монтирана на място е металната конструкция над залата, излято е основното вито стълбище в централното фоайе, където е направена и бетоновата настилка.

Виж още

Още новини

Вашият коментар