Гласът

Над 17% от населението на общината са деца

Към 31 декември 2019 г.  децата до 15 години са 4 038 /2 104 момчета и 1 934 момичета/, или 17.5% от общия брой на населението в община Карнобат. Това сочат данните от Националния статистически институт.

Тенденцията на остаряване на населението се изразява в промените на неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са от 16 години до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в община Карнобат  към 31 декември е 13 280  лица, или 57.57% от всички жители  на общината, като мъжете са 7 065, а жените – 6 215. В Карнобат са 10 086 /5 266 мъже и  4 820 жени /.

В края на 2019 г. лицата във възрастовата група над трудоспособна възраст са 5 748 /2 095 мъже и 3 063 жени/ или 24.91% от населението на общината.  За сравнение в  края на 2019 г. Бургаска област  лицата на 65 и повече  навършени години са 81 523, или 19.9% от населението на областта.

Както е и на повечето места в страната, така и в Карнобат процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 63.55 %, а на мъжете – 36.44 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Виж още

Още новини

Вашият коментар