Гласът

Община Карнобат удължава проект „Топъл обяд“

Община Карнобат удължава проект „Топъл обяд за гражданите на община Карнобат в условия на пандемията от  COVID -19“ до 10 декември 2021 г. В условията на епидемична ситуация и социална изолация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност най-бедните и уязвими хора да продължават да получават храна в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

На 24 септември 2021 г.  Община Карнобат  подписа Допълнително споразумение № 2 към договор № BG05FMOP001-5.001-0087 – С02 „Топъл обяд за гражданите на община Карнобат в условия на пандемията от  COVID -19“ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от  COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чрез Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 Към настоящия момент чрез предоставяне на топъл обяд се подпомагат 40 лица от община Карнобат, които отговарят на критериите на следните целеви групи:

• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Съгласно подписаното Допълнително споразумение, срокът за изпълнение на дейностите по проекта се удължава до 10 декември 2021 г., като общата стойност на проекта достига до 28 146,69 лв.

Подкрепата за нуждаещите се лица се изразява в предоставяне на топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт. На обхванатите лица се предоставя и съпътстваща подкрепа, изразяваща се в консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползване на административни общински услуги, подпомагане  за достъп до здравни и образователни услуги, за планиране и управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и консултиране за въведените противоепидемични мерки и др.

Изпълнението на дейностите по операцията се осигурява от Домашен социален патронаж -Карнобат.

ЗА ВРЪЗКА, СИГНАЛИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НА ТЕЛЕФОНИ  0559/2 26 74

Виж още

Още новини

Вашият коментар