Гласът

Петокласници от СУ „Хр.Ботев” поставиха къщички за птици в градския парк

Младите еколози от 5 „в” клас на СУ „Христо Ботев” изработиха къщички за птици, които бяха монтирани в градския парк. Измайсторените пет къщички са създадени със старание и желание. Направени са от различни материали, чрез разнообразни техники и хрумвания. През миналата седмица, с помощта на служители от Общинското предприятие „БКРД“, те бяха поставени на дървета в градския парк. Една от къщичките е в с. Мъдрино.

След монтирането на къщичките учениците се срещнаха с орнитолога г-н Константин Няголов, който им разказа за птиците в района. Децата получиха за спомен книжки с образователна цел.

По проекта младите еколози работят заедно със своята учителка Мата Янкова. Тя е еколог по образование и смята, че всеки човек трябва да има една средно добра култура, относно природата и процесите в нея. Дейностите са свързани с опазването на околната среда, провеждат се почти цяла учебна година, по три часа седмично. Целта е да се провокира в учениците екологично мислене.

През годината са проведени две онлайн срещи с еколога на община Карнобат г-жа Димитринка Сивенова, която ги запозна със защитените видове растения в района, както и с видовете отпадъци. Екологът зарадва децата със специални подаръци  – дипляни и книжки, свързани с разделното събиране на отпадъци. В тях децата намериха интересните истории на повелителите на рециклирането – Харти, Стък, Пластика, Професора и Сепариращата лента. По време на заниманията учениците усвояват основни екологични понятия, свързани със замърсяването на водите и въздуха. От  непотребни материали изработват различни изделия.

В заниманията активно участват учениците: Росен Стоянов, Росен Георгиев, Божидара Иванова, Георги Димитров, Чанко Неделчев, Мартин Димитров, Георгия Юсеинова, Ерсин Мюмюн, Жан Иванов, Иван Колев, Илия Николов, Мариян Козарев, Мартин Димитров, Мехмед Ереджеб, Павел Добрев, Теодора Тодева, Тина-Мария Каймаканова и Чанко Памуков.

Виж още

Още новини

Вашият коментар