Гласът

СУ „Хр. Ботев“ с призив към родители, ученици и учители

Призивът на директора на СУ“Хр.Ботев“ Иван Стоянов е качен в профилите във Фейсбук на учителите от училището. Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, ръководството на учебното заведение призовава учениците, учителите и служителите на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат да спазват конкретни правила и се посочват конкретни препоръки.  

1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, библиотеки, магазини, домове, квартири и др.).

Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, за разходки и спорт на открити места, където няма много хора.

2. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, целувки).

3. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни занятия като му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция, маски лице и др.) и да изисква при изхвърлянето им да се използват наличните кошчета в класни стаи, тоалетни, коридори и дворни пространства.

4. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират през регулярно еднакво време (например всяко междучасие), задължително преди храна и след използване на тоалетна. Да се следи за проветряването на класната стая. Да се използва времето на междучасия и почивки за пребиваване на открито. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния стол и двор и т.н.

5. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на хигиенистите в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове и цокли на коридори и др. Действията по дезинфекция и почистване са осигурени с необходимите препарати, консумативи и материали и са съгласувани в РЗИ, като честота, приложимост и ефективност.

6. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефон или чрез социалната мрежа.

7. Уважаеми родители, достъпа до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица от завръщането на учениците в училище до отминаване на епидемиологичната обстановка. Молим Ви да изпращате и посрещате децата си от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

8. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности в това число екскурзии, лагери, организирани пътувания до следващо съобщение.

9. Уважаеми родители, ученици и учители, в училището ни учат 800 деца и ученици и работят 92 учители и служители. По-голямата част от престоя си в училище ние прекарваме заедно в класните стаи през времето на учебните часове и занятия, затова е необходимо взаимно да се пазим и грижим един за друг, спазвайки правила за защита от заразяване и пренос на заразни болести. Надявам се да проявим лична загриженост и отговорност за запазване здравето на всички деца, ученици, учители и служители в училище.

Виж още

Още новини

Вашият коментар