Гласът

В област Бургас са в сила допълнителни противоепидемични мерки

Мерките влизат в сила днес, 24 март, в 18 часа. Те се въвеждат със заповед на Директора на Регионалната здравна инспекция –Бургас. Допълнителните временни противоепидемични мерки на територията на област Бургас ще са в сила до 31 март. Те се налагат заради силно завишената заболеваемост от COVID-19 и с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Въвеждат се следните допълнителни временни противоепидемични мерки

1. Задължително носене на защитни маски за лице, по начин осигуряващ покриване изцяло на носа и устата, в открити и закрити обществени места. Изключение се допуска за деца до 6- годишна възраст.

2. Преустановяват се всички  колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито, в това число национални и международни спортни състезания.

3. Преустановяват се посещенията на пазари, тържища и базари, с изключение на тези от тях, които са постоянно действащи и регистрирани само за хранителни стоки.

4. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито /изложения, фестове, фестивали, събори, панаири, празници, базари, битпазари, временни пазари и други подобни/.

5. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер на открито и закрито /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на повече от 10 човека /без оглед на тяхната възраст/.

6. Не се допускат на обществени места за времето от 20.00 ч. до 06.00 ч. лица под 18 годишна възраст без придружител (родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за малолетния/непълнолетния.

7.Да се създаде организация и осъществяване на постоянен контрол в местата за обществено ползване, от страна на местната власт и органите на МВР относно  недопускане на струпване на хора и спазване на мерките за физическа дистанция, както и контрол, относно носене на защитни маски по начин, осигуряващ покриване изцяло на носа.

8. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност  в лечебните заведения на болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове в област Бургас, с изключение на органи, тъкани, клетки, диагностика и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейности по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Виж още

Още новини

Вашият коментар