Гласът

За края на месеца местят срещата, относно животинските обекти

Насрочената за 10.03/вторник/, от 10 ч. среща, част от разяснителна кампания във връзка с измененията и допълнения на Закона за ветеринарномедицинската дейност се отменя. Планирано е тя да се проведе в края на месеца. Допълнително ще бъде оповестена точната дата. По време на срещата собствениците и ползвателите на животински обекти ще бъдат запознати  с новите им права и задължения. Целта е недопускане на заразно заболяване, а в случай на такова -навременното предприемане на мерки за ограничаването и ликвидирането му. 

Виж още

Още новини

Вашият коментар