Карнобат

17 сдружения заявиха интерес за саниране

В 17 часа, на 27 януари изтече срокът, в който Сдруженията на собственици в Карнобат можеха да подават заявления за интерес и финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

Съгласно критериите за подбор, определени от общината и съобразени с Насоки за кандидатстване по Оперативната програма, сгради, които отговарят на изискванията, ще бъдат включени в проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ. С него община Карнобат ще кандидатства пред управляващия орган на програмата, като заданието ще бъде оценявано по определени критерии. Чрез дейностите се предвижда да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

Допустими за кандидатстване бяха многофамилни жилищните сгради, които са масивни и са проектирани преди 26 април 1999 г., с жилищно предназначение, строени по индустриален способ. Съгласно критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения се дава предимство на по-големи жилищни сгради – с над 20 самостоятелни обекта.

Виж още

Още новини

Вашият коментар