Карнобат

19 303 лв. за насърчителни мерки за заетост

Дирекция “Бюро по труда”- Карнобат, за месец февруари, разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). За тях могат да подават заявления работодатели от общините Карнобат и Сунгурларе, които разкриват работни места и наемат:

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3817 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4774 лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7103 лв.;

•безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3609 лв.;

По тези мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за бучение на възрастни по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Карнобат, както и на тел. 0559/22819.

Виж още

Още новини

Вашият коментар