Карнобат

40 444 404 лв. е проектобюджетът на община Карнобат за 2022г.

Общата рамка на бюджет 2022г. на община Карнобат е 40 444 404 лв. Текущият бюджет е в размер на 32 791 758 лв. и капиталовият бюджет е 7 652 646 лв. На обсъждането на бюджетната рамка, което се проведе на 25 март,  кметът на община Карнобат Георги Димитров подчерта, че в бюджета са обезпечени всички дейности, които са изведени като приоритет в общинската програма. Планирани са средства за образование, здравеопазване, социални дейности, култура, инфраструктура, проектиране… Инвестиционната програма на общината за 2022 г. е на обща стойност 7 652 646 лв., като финансирането е осигурено от целева субсидия от ЦБ-  1 755 000 лв., от преходен остатък от целева субсидия от ЦБ за 2020-2021г. – 1 585 406 лв.,  собствени приходи и др. целеви трансфери по ПМС –   4 302 240 лв., обща субсидия от РБ – 10 000 лв.

Проект за капиталова програма

Виж още

Още новини

Вашият коментар