Карнобат

562-ма са безработните през февруари

В Дирекция Бюро по труда Карнобат, към 29 февруари, с регистрация са  978 души, с 23-ма повече от  предходния месец януари. В община Карнобат броят на безработните е 562 души, а в община Сунгурларе – 416 души. Нивото на безработицата за общината е  5.33% , за Сунгурларе е 9.62%. Входящият поток от безработни е от 191 лица, от които 105 лица за Карнобат и 86 за община Сунгурларе.

На рабата през февруари са постъпили 81 души. Те са с 29 лица повече от започналите работа предходния месец.

В края на изминали месец продължително безработните за общината са 50,  жените са  347, а младежите до 29 год. възраст 61.  Без квалификация са 335 човека от карнобатско.

Общият брой на заявените работни места през месеца е 83, а на заетите е 59, с 27 повече от януари.

Виж още

Още новини

Вашият коментар