Карнобат

ДЦДМУ „Детски свят“ предлага консултации по телефон, messenger и електронна поща

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Детски свят“ е на разположение за консултации всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. по телефон, messenger и електронна поща. Това се налага във връзка с въведеното извънредно положение в страната за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и с цел оптимизиране на работата на социалните услуги в общността. Екипът информира своите потребители и техните родители и близки, че е изготвен план със задачи. Те са въз основа на задължителния годишен план за функциониране на услугата. Той ще бъде предоставен на потребителите по телефон, messenger или електронна поща. Задачите са редуцирани за справяне в домашна среда и целят поддържане на образователния тонус на потребителите. Родителят се ангажира с дейностите с детето по време на провежданите сесии, след което  осъществява обратна връзка за напредъка, успеха/неуспеха по поставените задачи.

Телефон за контакти: 0885328108, ел. поща: [email protected], ФБ страницата на ДЦДМУ „Детски свят“.

Екипът на ДЦДМУ „Детски свят“ призовава: Останете си вкъщи и спазвайте мерките за карантина. Бъдете отговорни!

Виж още

Още новини

Вашият коментар