Карнобат

Дирекция „Бюро по труда”- Карнобат уведомява своите клиенти относно:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.:

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В БЮРОТО ПО ТРУДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ СА ОСИГУРЕНИ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЗ ДА СЕ НАЛАГА ПОСЕЩЕНИЕ:

 Чрез лицензиран пощенски оператор;

 По електронен път чрез новата електронна услуга  от Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“;

   По електронна поща на имейла на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

Формулярът на заявлението, когато ще се изпраща по пощата или имейл, можете да изтеглите от сайта на АЗ, рубрика „Търсещи работа“/“Информация за регистрация на търсещо работа лице“.

АКО ИСКАТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ КАТО БЕЗРАБОТНИ И С ЦЕЛ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА (ПОБ) ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

1)Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

2)Да подадете по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ.

Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, може да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ – заявлението за ПОБ към НОИ.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Карнобат, ул. Стефана Чамурова, №51Б, както и на тел. 0559/22461.

Виж още

Още новини

Вашият коментар