Карнобат

Директор на годината в системата на средното образование

Иван Стоянов, Директор на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат е носител на Наградата на Карнобат в категория „Директор на годината“ за учебната 2020/2021г. Като ръководител на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, г-н Иван Стоянов притежава отлични организаторски умения и способност за вземане на бързи и безпогрешни решения. Има тънък усет към иновациите в образованието и с успех ги прилага в работата си. Стимулира екипа си към творчество и стремеж към постоянно самоусъвършенстване. Безспорните му лидерски качества, авторитетът и умелото ръководство извеждат училището на водещи позиции като модел за промяна на образователната среда както на областно, така и на национално ниво.
Работата на г-н Иван Стоянов получава признание и е награден с вимпел и грамота от инж. Виолета Илиева, началник на РУО – Бургас, за доказан висок професионализъм, за изграждане на модерна материална база и развитие на иновациите в област Бургас.
През 2020 г. училището получи специален сертификат на Комисията за защита от дискриминация за изградена достъпна архитектурна среда за децата и учениците със специални образователни потребности. През ноември 2020 г. екипът на г-н Иван Стоянов е сред претендентите и е поканен за участие в церемонията по награждаване на отличените участници в Първия национален конкурс „Иноватори в образованието“.
СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат е пример в национален мащаб за модерна, високо-технологична и дигитализирана образователна среда, в която се пробират и прилагат иновативни практики и методи в преподаването. Промяната на училището е постигната с поредица проекти с международно, национално, общинско и собствено финансиране и чрез стратегически изградени партньорства. От идеята до реализацията тези проекти са ръководени от г-н Иван Стоянов.
В условията на извънредна епидемична обстановка и обучение в електронна среда от разстояние във връзка с разпространението на COVID-19, иновативният подход на управление и организация на училищните дейности в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат на практика доказва своята смисленост и неотложна необходимост. Като мощен генератор на креативни идеи, с огромна енергия и висок професионализъм директорът организира процеса на обучение от разстояние в електронна среда.
Позитивният пример на промените в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат води до широк обществен интерес – излъчвани са репортажи по национални телевизионни канали от училището, в които се представя иновативната образователна среда. Опитът на училището е споделен и от в-к „Капитал“, в-к „Учителско дело“, Българско национално радио и регионални и местни медии.
Като ръководител г-н Иван Стоянов се ползва с огромното доверие на педагогическата колегия, на работниците и служителите в училището, на родителската общност и на институциите, с които училището работи.
Като личност е отдаден на изграждане на модерния съвременен облик на Средно училище „Христо Ботев“ – град Карнобат.
Участие в международни форуми:
Международна конференция „Позитивната психология и облачните технологии: нови хоризонти за образованието“, организираната от община Пловдив, Педагогически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ и Център за творческо обучение, Десета юбилейна международна пролетна конференция „Съвременни аспекти на управлението на хората, процесите и средата в детската градина и училището“, организирана от Център за обучение, консултации и тренинг „ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ“.
Седмо издание на международната образователна конференция за представяне на най-добрите практики в областта на образованието, иновациите, технологиите, дигиталната хигиена и онлайн сигурността под патронажа на еврокомисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, организирана от Фондация „Дигитал кидс“, в партньорство с Европейската комисия в България, посолството на Република Финландия и МОН.
Г-н Иван Стоянов участва като обучител в уебинар на тема „Внедряване на облачни технологии в училищния STEM център“, организиран от Център за творческо обучение.

Виж още

Още новини

Вашият коментар