ВидеоКарнобат

Днес се прощаваме със Стефан Желев

Днес Карнобат казва последно сбогом на Стефан Желев – бивш кмет на Карнобат, общественик, но най-вече човек, работил от сърце и всеотдайно за община Карнобат. Поклонението е от 11:30ч. до 13:30ч. в НЧ “Д.Полянов -1862г.“  Погребението е от 14 часа.

През последните години името на Стефан Желев се свързваше с дейността на пенсионерските клубове в общината. Той бе дълги години председател на Пенсионерската организация, за чието развитие посвети голяма част от своето време. 

Стефан Желев е  Председател на ИК на Общински народен съвет (ОБНС) – Карнобат от 18 апр. 1979 до 23 апр. 1985 г.

Под негово ръководство е създаден Общински щаб на доброволните отряди на трудещите се на територията на Карнобатска община.

В областта на строителството предприема съответните мерки за премахване на всички незаконни, неузаконяеми и непригодни постройки в централната градска част като на тяхно място се оформя новия център. Местностите “Чиксалъма” и “Гъбриката” са предложени за вилни зони. През окт. 1984 г. е приет общия градоустройствен план, а през януари 1985 г. е взето решение да се организира конкурс за градоустройствено решение на централната градска част. Утвърждава списъците за покупка на жилища от фонд “Млади новобрачни семейства”.

Празнуване на 80 годишен юбилей, 2012г.

През мандата му са отчуждени и предоставени терени за нуждите на стопански предприятие и организации, за групово жилищно строителство, за строителство на културни институции, музейна сбирка и парцел за къщата музей “Ганчо Хардалов”, за спортна зала и детска градина за над 100 деца. Осигурени са подходящи помещения за читалища и библиотеки в селата Искра, Барган, Соколово, Кликач и Сан Стефано, за читалищен дом и Търговски център в Карнобат, за Младежки и пионерски дом, Междуучилищен център и обреден дом към ОбНС, надстроена е и сградата на общината, осъществен е ремонта на училищата в Карнобат и в селата Железник и Деветак, преустроена е пощенската сграда в Карнобат, а в селата Крумово Градище, Венец, Кликач и Добриново са осигурени подходящи помещения за пощенски станции.

По предложение на Стефан Желев в АПКомплексите, НПКомплексите, Клоновите стопанства и кметствата в селата Кликач, Невестино, Деветак и Крумово Градище е извършено строителство на целодневни детски градини, на учебна сграда в с. Кликач и е разширен пансиона в с. Невестино.

През 1981 г. е открит водопровода “Камчия – Карнобат”, заделени са средства за строителството на пречиствателна станция на яз. Камчия, приета е програма за периода 1981 – 1985 г. и до 1990 г., водоснабдени са училищата на града.

Стефан Желев, отляво. Почетен гост на Празника на Карнобат.

През мандата на Стефан Ж. Дончев са извършени генерални ремонти за благоустрояване на площадите “Димитър Полянов” и “Илинден”, на улиците Иван Хазърбаса-нов, Любен Каравелов, кв. 69, стадиона, ЦДГ и гробищата. Основно е реконструиран централния площад, околовръстния път в кв. 146, отбивния път от автогарата, асфалтирани са улиците Дунав, Гурко, Народен партизанин, бул. Девети септември. Направена е улична настилка на 12 000 м², а през 1980 г. е извършена корекция на р. Порой. Канализирани са улиците Дунав, Стара планина, Георги Кирков, Георги Бенковски, Лиляна Димитрова, а са изградени улиците Йордан Йовков, Дебърл, Огнян Танев и С. Киров. Карнобат е озеленен и осветен.

Открит е Междуучилищен център за производствено обучение, трудово възпитание и професионално ориентиране на всички ученици от ІV-ти  до Х-ти клас на ЕСПУ-та в общината. Утвърден към ОбНС е Методически съвет за подготовка и квалификация на ръководни и изпълнителски кадри от системата на ОбНС при селищната система.

В областта на образованието са извършени важни положителни промени – през учебната 1981/1982 г. е предоставена нова сграда на НОУ “Христо Ботев” и то става ЕСПУ, предоставена за нуждите на НОУ “Христо Смирненски” е сградата на бившето училище “Софроний”, а Помощното училище в града получава името “Иван Вазов”.

В годините на своя мандат Стефан Желев прави възможно осъществяването на автобусната връзка на Карнобат с окръжните градове Сливен, Бургас, Шумен, Русе, Велико Търново, а през летния период и с Пловдив и Казанлък. В градския транспорт е въведена радиотелефонна връзка с диспечерски пункт за контрол. Открити са две нови автобусни линии.

В социален аспект той подпомага земеделските стопанства като им раздава 1930 дка общинска земя за лични стопанства, отпуска еднократна парична помощ на нуждаещите се граждани, награждава многодетните майки с парични награди и с орден “Майчина слава”.

През този период получава своето име и новоизграденият жилищен комплекс “Маркели” в западната част на Карнобат, а всички исторически места са обозначени и са поставени паметни плочи.

Виж още

Още новини

Вашият коментар