Карнобат

Готово е заданието за „Златното езеро”

То предвижда реконструкция и възстановяване на езерото и запазване на автентичния му вид. Заданието за изготвяне на технически проект е готово и чака приемането на Бюджет 2020г. В него има предвидени 8000лв.  за проектиране на обекта. През миналата година районът бе цялостно почистен, като се отнеха натрупаните през години наноси. В проектирането ще се търси решение, с което без да се променя функционалното предназначение на изграденото изкуствено езеро, то да се възстанови като градска атракция и зона за отдих около него.

По време на направените огледи е установено, че чашката на Златното езеро, изградена от бетон и каменни зидарии,е компрометирана. На места липсват елементи от градежа, поникнала е растителност между фугите. Съществуващите стълби и настилки около езерото са частично разрушени. Металният предпазен парапет около водното огледало, липсва. Парковото осветление е разрушено. Липсва и парковото оборудване. Съществуващият каменен мост над езерото е с частично разрушени парапети и откоси. В западната част на езерото е имало изграден „утайник“ за задържане на по-тежки каменни фракции, които се пренасят от вливащите се дъждовни води. Около езерото има изграден път с паважна настилка.

За да се възстанови цялостният облик на зоната се предвижда да се извърши реконструкция на чашката на езерото.Ще се обнови прилежащият терен около нея, каменният мост, пътят и тротоарните настилки. Ще се реконструират съществуващите две чешми, ще се изгради ново парково осветление и видеонаблюдение. Нова дървесна и храстовидна растителност ще допълни цялостната визия. Предвижда се доставка и монтаж на нови паркови съоръжения.

Атракцията, свързана с историята на Карнобат, се очаква отново да се превърне в любимо място за отдих и разходки.

Виж още

Още новини

Вашият коментар