Карнобат

Клуб ПОСОКИ е сред най – добрите в Европа

През 2020 в списъка с най-добри европейски практики влезе Клуб за кариерно развитие ПОСОКИ към ОУ „Христо Смирненски“, създаден по идея и ръководен от Слава Маринова – психолог и кариерен консултант и педагогически съветник в училище.  Клубът участва в Европейски конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, базирани на игри. Чрез него са отличени добри практики от ново поколение кариерно ориентиране, които ще бъдат разпространени в европейските страни.

Организациите за Кариерно развитие в европейските страни отдавна познават процесите и  напредъка на кариерното информиране, консултиране и ориентиране в ОУ „Христо Смирненски“, Карнобат. Още през 2015 г.  в европейската Книга за най-добри европейски практики по кариерно развитие е вписано Кариерно училище за родители, поставено на първо място за България.  Училището за родители  има 15 годишна история в ОУ „Христо Смирненски“ и е по идея и ръководство на Слава Маринова.

Идеята на Клуб за кариерно развитие ПОСОКИ е да се даде възможност на учениците от предкариерна възраст  да поемат отговорност за своите решения за бъдещето. Това изисква обмисляне на собствените възможности, нов гледен ъгъл за личностните интереси и реални умения, запознаване с факторите на пазарната и кариерна среда, както и усвояване на понятия, които ще ползват в своите житейски посоки. Цели се осмисляне на личностното развитие по позитивен начин – в неговата цялост, и мотивация за осъзнат и премислен избор на кариерно развитие. Участниците в Клуба осъзнават, че поведението им и изборите им влияят на бъдещето им и научават повече за себе си. Клубът е предназначен за учениците от VІІ клас, на които предстои избор на образователен път. Учениците приемат, че планирането и подготовката за бъдещето започват сега и кариерното развитие е процес, който протича цял живот.

Виж още

Още новини

Вашият коментар