Карнобат

Кметът на Карнобат: „Бюджет `2021 ще бъде напрегнат. Оптимист съм, че въпреки икономическата криза, ще намерим сили да се справим“

Два са основните приоритета – образование и здравеопазване. В никакъв случай не пренебрегваме останалите, касаещи подобряване условията на живот за населението в цялата община, в това число социални дейности, инфраструктура. Особено внимание отделяме на екологията, опазването на околната среда, сметосъбиране и сметоизвозване. Заложени са средства за култура и спорт, за да отговорим на потребностите от социални контакти, организиране на свободното време на младите хора. Идеята е да ги обезпечим ресурсно, разбирайте и финансово. Целта е в момента, в който отпаднат противоепидемичните мерки, да имаме готовност за реализацията на различни прояви и мероприятия.


-Г-н Димитров, да разбираме ли, че в Бюджет `2021 ще има средства за всички, но по малко? Няма да има ощетени…
-Точно така. За всички, по малко. Нашите мечти и желания винаги са изпреварвали възможностите ни. Стремим се да отговорим на всичко онова, което е потребност за жителите на общината. Опитали сме се, в предлагания проект, да удовлетворим преобладаващата част от исканията на нашите съграждани. В момента се работи върху План за интегрирано развитие на община Карнобат. В тази връзка бе проведена анкета сред гражданите на общината. Търсили сме начин, изведените от тях въпроси, да намерят отговор в предлагания бюджет. Продължават консултациите с групите общински съветници. Целта е да отчетем мнението на всички представени партии в Общински съвет-Карнобат. Мисля, че вече преодоляхме схващането – тази улици е моя, това село е мое. Всичките са наши. И се опитваме ресурсът да бъде справедливо разпределен. Да има за всички възрастови групи, за всички населени места.
Предлагаме увеличение на разходите, с които обезпечаваме дейностите в по – малките населени места в общината. Регулярно залагаме в капиталовата програма средства за подобряване на инфраструктурата, имам предвид четвъртокласната пътна мрежа, асфалтиране на улици, като преди това сме синхронизирали действията си с ВиК Бургас, изграждане на нови тротоари. Достатъчно средства сме предвидили за проектиране. И тази година имаме амбицията да кандидатстваме за алтернативно финансиране по международни и национални програми. В преобладаващата част от тях, основно изискване е да имаме работни проекти. Съгласно приоритетите, които са изведени на преден план от съгражданите ни и групите съветници в Общински съвет, залагаме средства за проектиране, за да имаме готовност, при всяка една покана, да кандидатстваме за алтернативно финансиране.
Хората в Карнобат, с трепет очакват отваряне на нова Национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. Имаме амбицията да изградим нова спортна база в училища, детски гради. Това няма как да стане без алтернативно финансиране. В същото време, собствените средства са разпределени там, където не можем да очакваме проектно финансиране. Вероятно, в разговорите, които провеждаме с групите съветници, в хода на общественото обсъждане и заседанието на Общинския съвет ще възникнат нови идеи, които трябва обаче да бъдат ресурсно обезпечени. Миналата година, в началния план на бюджета, заложихме 30 млн. лв. Тази година вървим към цифрата от 32 500 000лв. Знам, че това ще бъде един напрегнат бюджет. Оптимист съм, че въпреки икономическата криза, ще намерим сили да се справим.

-Кои от по – мащабните проекти ще останат за следващата година?
-Нямаме възможност, със собствени средства, да обновим сградата на бившето кино. Не разполагаме с финансов ресурс да реализираме проекта за благоустрояване на „Златното езеро“. Около 1 млн.лв. струва проектът за реновирането на площад 1-ви май. Няма как да заложим подобни средства в бюджета, при положение, че не виждам приходоизточник за такива сериозни суми. В същото време започваме частично реализиране на някои големи проекта. Проектът за велоалея и осветление до ЖП гара ще бъде реализиран на първи етап, включващ осветлението, защото то е по – важно. По същия начин подхождаме към кв.“Възраждане“ , където имаме готов проект и ще направим осветлението. Подобен подход ще използваме и при благо-устрояването на междублоковите пространства. Там, където имаме проект, но той е изключително скъп, ще направим половината от него. Живот и здраве, догодина ще реализираме останалата половина. Не предвиждаме пауза в работата си. Съобразяваме се с наличните възможности.
-В каква посока са предложенията от страна на гражданите?

-Преди всичко те са свързани с образованието, грижата за децата, здравеопазване, социална сфера. Следва инфраструктурата, която винаги е била от значение. Мисля, че последните години успяхме да направим сериозна крачка напред по отношение на инфраструктурата, особено в Карнобат. Вече над 70% от основните улици са асфалтирани, изградени са тротоарите към тях и осветлението. Остава само едно – да ги пазим.

Виж още

Още новини

Вашият коментар