Карнобат

Кметът на Карнобат влиза в Управителния съвет на НСОРБ

Георги Димитров получи за четвърти пореден път доверието и подкрепата на своите колеги от Националното сдружение на българските общини. В проведеното тайно гласуване, неговата кандидатура получи твърда подкрепа и той влиза в Управителния съвет за Мандат 2019-2023г. „По време на номинацията си поех ангажимент да продължа да защитавам интересите на малките и средни общини, защото аз съм кмет именно на една такава община. В диалога с Централната власт да се ръководя от интересите на българските общини. Да гласувам винаги и само по съвест. Ще работя за приемственост, а онова, което съм придобил като опит в работата си през годините, да го предавам на колегите си, да им помагам, подкрепям и съдействам“, подчерта кметът Димитров.

Вчера, в изключително тържествена обстановка започна 33-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 364 делегати от 207 общини на страната взеха участие в работата на висшия ръководен орган на най-голямата и авторитетна обществена организация у нас. Форумът прие отчетите за дейността на ръководните органи – Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението и да избра новите им членове.

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов бе избран за председател на Управителния съвет на НСОРБ за мандат 2019 – 2023 г. За първи път в своята история Сдружението преизбира своя председател.

Виж още

Още новини

Вашият коментар