Карнобат

Кметът сподели опит с новоизбрани колеги

„Няма учебник за кметуване. Продължаваме да го пишем всеки ден и той все остава ненаписан и непрочетен докрай” – посочи пред новоизбраните кметове и общински съветници от Югоизточния район един от доайените в местната власт Георги Димитров. Той е член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карнобат четвърти пореден мандат, а в опитът му в общинското управление е преминал през общинския съвет и председателския пост.


На територията на община Карнобат има 7 кметства и 23 кметски наместничества и кметът Димитров подчерта, че все по-трудно общините успяват да осъществяват политиките и да предоставят равни по качество и обем публични услуги в малките населени места. Карнобат има свой модел за стимулиране плащането на данъци: общината връща под формата на инвестиции и средства за дейност същия размер средства, какъвто в дадено населено място са събрани като местни данъци и такси. Тази практика дава възможност за известна самостоятелност на кметовете на населени места и кметските наместници, както и за планиране и известно приоретизиране на потребностите. Над 1,6 млн. лева по този механизъм община Карнобат инвестира в малките селища.
„Управлението изисква вземане на информирани решения от подготвени хора” – подчерта г-н Димитров и подчерта, че НСОРБ ще продължи да търси решаване на проблема с уседналостта като изискване за заемане на длъжност в системата на кметовете на кметства и кметските наместници, което в момента силно стеснява възможността за подбор на подходящи кадри.

Виж още

Още новини

Вашият коментар