Карнобат

Комисар Василев даде положителна оценка за работата на огнеборците

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас комисар Васил Василев присъства на годишния отчет-анализ за дейността на РСПБЗН-Карнобат за 2020г. Равносметката му за работата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”– Бургас е положителна, по отношение на брой произшествия и начина, по който те са отработени.  

-Комисар Василев, каква е равносметката за работата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”– Бургас?

-Равносметката е положителна, по отношение на брой произшествия, начина, по който сме ги отработили. Годината беше нормална, сравнително спокойно, имали сме много по – напрегнати години. През 2020г. отчитаме доста добри, конкретни резултати, във връзка с подобряване състоянието на сградния фонд. Въведени са мерки за енергийна ефективност на сградите на районните служби в Созопол и Малко Търново. В края на февруари трябва да приключат дейностите за енергийна ефективност на районната служба в Бургас.

-Условията, които предлага новата сграда на Пожарната, по какъв начин повлияха върху работата на карнобатските огнеборци?

-При всички случаи – положително. Докато бяха в старата сграда, голяма част от времето на колегите беше свързано с ангажименти по поддръжка на сградата, поддръжка на техниката. С идването в новата сграда колегите отделят доста повече време за обучение, за подготовка, за бързо и правилно ликвидиране на произшествията и самоусъвършенстване. Това е важно, защото изучаването на техниката има значение за по-ефикасната работа. Имаме нова техника, с която трябва ежедневно да се работи, да се подготвя за ликвидиране на произшествия. 

От миналата година колегите в Карнобат са в новата сграда, на която предстои да бъде направено и официално откриване. Причина за изтеглянето му във времето е противоепидемичната обстановка. Когато отпаднат мерките, съвместно с представители на нашата главна дирекция, министерството и кметът на общината ще бъде решено, кога да се направи официално откриване на сградата. 

Тук е мястото отново да благодаря на Началника на РСПБЗН-Карнобат главен инспектор Димитър Грозев. Той имаше ключова роля, по време на строителството на новата сграда, за нейния вътрешен и външен облик.

Персоналната му заслуга, за приключване построяването на сградата, е изключително важна. Всеки е наясно, че за да се случват нещата е необходимо да има човек, който да следи работата на обекта, да контактува отблизо с фирмите, ангажирани с изпълнението. На практика инж. Грозев денонощно беше тук, на обекта. Това, което казвам не е пресилено. То отразява обективно ролята на Началника на РСПБЗН-Карнобат. Той е изключително съвестен, ангажиран на 100% с работата. Изградил е изключителен екип от професионалисти.

Доста години служим с Началника на РСПБЗН-Карнобат главен инспектор Димитър Грозев. Тази година, след около три месеца, му предстои приключване на службата. Това, което казах на анализа е, че ще бъде много добре тук да има една приемственост. Много ще е важно, следващият колега, който ще поеме поста, да наследи неговата ангажираност към работата, към поддръжка на техниката, към сградния фонд, защото новата сграда също трябва да се поддържа и стопанисва.

-В каква посока ще бъдат приоритетно насочени усилията през 2021г.?

-Дейността на нашата служба е регламентирана в Закона за МВР и подзаконовите актове. През годините е установена една добра основа и практика, във връзка с  организация на работата, начин на отработване на произшествията. Възможност да залагаме кой знае какви приоритети нямане, тъй като финансирането също е ограничено. Лично аз, като човек, който вече 32 години е в службата, бих искал да имаме финансови средства за превантивна работа. Ние работим с деца, младежки противопожарни отряди, но бихме могли да обхванем повече целеви групи по отношение на превенция. На този етап не разполагаме с ресурс, както и с нужния състав. Има възможност, ако разполагаме с финансови средства, да подобрим превантивната си работа. Сега, това го правим, но не е достатъчно. За съжаление населението застарява. Има възрастни хора, които живеят сами, има нужда да им бъде обърнато внимание за спазване на елементарни противопожарни правила. Идеята е, ако се отделят малко повече средства през тази година, да се работи в тази посока.

Районът, за който отговарят колегите от Карнобат не е свързан с ново строителство, няма високи сгради, не предстои да бъдат строени такива. Тук спецификата касае  произшествия, които са свързани със селскостопанската продукция, с опазване на жилищен и горски фонд. При този тип инциденти е нужна една изключително бърза реакция. Важно е хората по места –  кметовете, земеделските стопани, населението – да знаят как да реагират, докато пристигнат огнеборците, за да се ограничат евентуални загуби. Затова ще продължим активно да работим с тях. Онова, което зависи от нас – да минем предварително, да направим инструктаж, относно възможните произшествия по време на кампанията, свързани с реколтата – ние го правим авансово. Важно е да се  спазват правилата и всички да бъдат изключително внимателни при използването на  техника и запалими материали. Умишлените произшествия няма как да ги предотвратим, има такива през годините. По тях работим съвместно с колегите от полицията, за да може, там, където възникват, да се стигне до разкриване и да не се повтарят.  

-Оценява ли населението работата на пожарникарите?

-Колегите от оперативния състав са на 24 часови дежурства. Има моменти, в които се коментира службата. Последните години, след въвеждането на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, ние имаме едно известно забавяне. Вероятно хората си дават сметка, че сигналът, докато мине през 112, да се обработи и изпрати до конкретната служба, минават 3-4 минутки, които преди ги спестявахме. Но това е практика, която е по целия свят. Този телефон е показал, че работи ефективно. Авторитетът на службата е на добро ниво. Мисля, че дисциплината ни е доста добра, независимо от ситуацията в страната, независимо от всичко онова, което се случва в различните сфери. Колегите са обучени, разполагат с техника за бързо и грамотно ликвидиране на произшествията, защото това всъщност е изключително важно – да се познават конструкциите на сградите, съществуващите средства и методи за справяне със ситуацията, за да не се допуска разрастване на произшествието. Тук имаме характерни произшествия  с транспортиране на газ по релсови пътища, при които доста адекватно се справихме при тяхно овладяване.

-Какви препоръки дадохте на огнеборците по време на анализа?

-Препоръките бяха за самоусъвършенстване на колегите. Дадох им конкретни примери, в ситуация при работа с техника. Една от препоръките беше да познават много добре материалната база. Много е важно това, затова няколко пъти го повтарям в нашия разговор. Важно е, защото е свързано с по – бърза и по-качествена реакция. И другото, което си пожелахме, е да имаме една приемственост.

-Може ли да кажем кой ще бъде следващия началник на РСПБЗН-Карнобат?

-На този етап не знаем кой ще бъде следващия колега – началник на службата в Карнобат. При всички случаи за тази длъжност се обявява конкурс. Ще стане ясно кой ще е колегата, след конкурса. При нас назначенията не са случайни. Задължително, колегата, който ще поеме работата на г-н Грозев, трябва да е завършил Академия на МВР – Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“. Във Факултета на година завършват около 25 човека, полученото образование е доста добро.

До края на годината службата в Карнобат ще бъде попълнена и като състав. Доста тромава е процедурата по подбор. В края на месец май трябва да приключи конкурсът за четирите свободни места в службата в Карнобат. След това, на  спечелилите конкурса им предстои шест месечна подготовка в школата във Варна.

При необходимост, за да се обезпечи нормалната дейност на службата в Карнобат, се командироват колеги от други служби. Съставът в Карнобат е малък, отговаря за две общини. Районът е доста голям за обслужване. В Сунгурларе нямаме структура. През годините в района сме достигали над 600 произшествия на година, което при двама или трима колеги на дежурство си е сериозна цифра, в сравнение с ангажиментите на районните служби в цялата област, и в страната. Надявам се на една приемственост и  надграждане на това, което е постигнато от г-н Грозев през годините. 

Виж още

Още новини

Вашият коментар