Карнобат

Кризисният щаб прие нови мерки. Засилва контрола по действащите.

Днес се проведе първото за тази работна седмица заседание на Общинския кризисен щаб. На него бяха приети нови мерки, във връзка с превенцията по отношение разпространението на COVID-19.

Щабът излиза с конкретно предписание да се засилят противоепидемичните мерки при използването на банкоматите. Препоръчва се на управителите на банковите клонове да се разпоредят – устройствата да се почистват редовно с дезинфектант или използването им да става с ръкавици за еднократна употреба. Още – охраната на банките да съдейства за недопускане струпване на хора пред банкоматите и пред офисите на банките.

Ограничава се движението на хора по улици и площади, без необходимост. В тази връзка бе подчертано, че най-големият проблем са хората над пенсионна възраст и от ромските квартали. Председателите и отговорниците на пенсионерските клубове ще имат ангажимент да осъществят контакт по телефона със своите членове и да ги приканят да ограничат своите излизания и контакти.

Кризисният щаб призовава да се ограничат посещенията при личните лекари и специалистите. Препоръчва се първо гражданите да се обаждат по телефона, да казват какво е състоянието им и едва тогава да се отива при доктор.

Щабът реши да се провери дали собствениците на кафе автомати и вендинг машини на територията на община Карнобат са преустановили ползването им от гражданите.  

Ще се контролира дали се спазва заповедта на министъра на здравеопазването, с която се забранява на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките, във времето от 8:30 до 10:30 часа.

Ще се следи дали се спазва забраната за консумация на място в хранителни магазини, заведения за бързо хранене и бензиностанции.

Настоятелствата на различните вероизповедания се препоръчва да предприемат мерки за ограничаване събирането на големи групи в молитвените домове.

Стана ясно още, че работата на Домашен социален патронаж е редуцирана до доставка на храна, хранителни продукти и лекарства. Предоставянето на социални услуги вече става при изключително ограничен контакт с потребителите, чрез използване на предпазни средства – защитни облекла, маски и ръкавици.

От днес, част от служителите от общината са приведени към принудителни дистанционни форми на работа в домашна среда, съгласно утвърдени графици.

Щабът препоръчва стриктна дезинфекция на всички плотове, контактни повърхности –  гладки, метални, сензорни екрани, клавиатури и др. дигитални устройства, дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки. Препоръчва се да се вентилират помещенията, в които работят повече от двама човека.

Препоръчва се на гражданите да ограничат използването на градски и междуселищен транспорт.

Предприемат се още по – строги превантивни мерки при работата на Претоварна станция и Общинското предприятие „БКРД“.

Виж още

Още новини

Вашият коментар