Карнобат

Кв.“Възраждане“ ще светне

Община Карнобат пуска техническо задание за изработване на инвестиционен проект за: „Улично осветление в кв. “Възраждане” по улиците от север и изток на квартала. В него подробно са описани дейностите, които трябва да се заложат при проектиране  на ново улично осветление.

То ще включва монтаж на  нови поцинковани стоманотръбни стълбове, с височина 7,00 м над терена, с по две поцинковани рогатки, включително и енергоспестяващи осветителни тела по улица на север от кв.72 – кв.“Възраждане“ и по улица на изток от кв.72, както и в междублоковото пространство в кв. Възраждане. Заложено е и да се изгради нова кабелна линия от съществуващо табло за улично осветление, монтирано на трафопост в квартала.

Виж още

Още новини

Вашият коментар