Карнобат

Много работа чака комисиите по „Общинска собственост“ и „Благоустрояване“

Поне с 18 становища трябва да излязат днес членовете на ПК „Благоустрояване, комунална дейност, транспорт, екология, селско и горско стопанство“ и ПК „Общинска собственост и устройство на територията“. Заседанието им започва в 14 часа.

Дневният ред е предълъг и включва съществени за община Карнобат докладни записки. Основната работа в местния парламент трябва да се свърши в комисиите, казваха съветниците от предходните общински съвети. Сред тях са Бюджета на общината, отчета за състоянието на общинската собственост, стратегията за нейното управление, програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и ценоразписът за продажба на дърва за населението.

Виж още

Още новини

Вашият коментар