Карнобат

Новите съдебни заседатели положиха клетва

Новите съдебни заседатели към Районен съд – Карнобат за мандат 2020 – 2024 година положиха клетва. Това стана на официална церемония пред Общото събрание на съдиите, проведено на 21 септември. В присъствието на съдиите и пред И.ф. административен ръководител-председател на съда Татяна Станчева-Иванова, новоизбраните 13 съдебни заседатели се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи и да пазят тайната на съвещанието.

И.ф. адм. Ръководител-Председател на Районния съд – Татяна Станчева-Иванова поздрави съдебните заседатели с встъпването им в длъжност и представи магистратите, които работят в институцията. Тя разясни, че участие на съдебни заседатели е предвидено само по наказателни дела, когато обвинението е за престъпление, за което Наказателният кодекс е предвидил наказание „лишаване от свобода“ над 5 години.

Съдия Станчева – Иванова подчерта, че работата на съдебния заседател е толкова отговорна, колкото и на съдията. Съдебните заседатели имат глас, равен на този на  съдията. Тя  пожела на новите съдебни заседатели  успешен мандат.

Съдебните заседатели преминаха и начално обучение, което бе проведено от Деница Вълкова – съдия във Върховен касационен съд. Съдия Вълкова запозна съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на съдилищата в Република България, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, разясни основни понятия от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебни дела.

Виж още

Още новини

Вашият коментар