Карнобат

Оборудват новата Детска млечна кухня в Карнобат

През месец май се очаква услугата да се предлага вече в новата страда. Днес пристигна част от оборудването за Детска млечна кухня. Новата услуга ще се предлага в сграда, която бе изцяло обновена външно и вътрешно. Тя е преустроена, съобразно нуждите на услугата. На първия етаж на сградата, която се намира срещу Полицията, в сутерена, са обособени  помещения за съхраняване и за подготовка на  продукти, тоалетна за персонала, помещение за отпадъци. На първия етаж е топлата кухня с помещения за измиване на кухненска посуда, за измиване и стерилизация на бурканчета, издаване на храна, склад опаковки. На втория етаж има  помещения, които ще се ползват за офиси на млечната кухня и за общинската администрация.

Детска млечна кухня предоставя храна на деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Услугата се финансира от общинския бюджет като държавно делегирана дейност в частта, отнасяща се до разходите за възнагражденията и дължимите социални осигуровки на заетите лица от персонала. Приготвя се разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на  възрастовите особености на детския организъм и съобразена със законовите и нормативни изисквания на национално ниво.

В момента 110 деца ползват услугите на Детска млечна кухня.

Виж още

Още новини

Вашият коментар