Карнобат

Обсъждаха План-схемата за разполагане на преместваеми обекти в Гробищен парк

Срещата за общественото обсъждане се проведе на 7 септември от 14 часа в заседателната зала на община Карнобат. План-схемата за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ в ПУП-ПРЗ „ГРОБИЩЕН ПАРК- РАЗШИРЕНИЕ“, гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас бе представена от инж. Златина Димитрова, Директор на Дирекция „Устройство на територията“. На обсъждането присъстваха главният архитект Жени Бъчварова,служители от дирекции в община Карнобат.


План – схемата на ПУП-ПРЗ „ГРОБИЩЕН ПАРК- РАЗШИРЕНИЕ“ включва два броя преместваеми обекта за обслужващи дейности и павилион тип „Контейнер“, които са съществуващи към момента. В тази територия попадат и три броя табла за некролози – всяко с размери 2м., съществуващата чешма, шест броя табла за некролози, всяко с размери 2.50м.и колумбарийни стени – десет броя, върху бетонова настилка с размери 7.40м на 3.40м. Проектант на разширението е арх.Жени Бъчварова. В обявения срок и по време на обсъждането не постъпиха предложения, мнения и допълнения от заинтересовани лица.
План-схемата за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ в ПУП-ПРЗ „ГРОБИЩЕН ПАРК- РАЗШИРЕНИЕ“, гр. Карнобат ще влезе за обсъждане и приемане на заседание на Общински съвет.

Виж още

Още новини

Вашият коментар