Карнобат

Община Карнобат призовава за кореспонденция по електронен път

Община Карнобат насърчава гражданите и бизнеса да използват системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция с общинска администрация – Карнобат по електронен път. Този вид комуникация замества класическия метод за препоръчана поща и позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

За реализиране на електронната комуникация е необходимо използване на квалифициран електронен подпис. Държавна агенция „Електронно управление“ има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe .

Община Карнобат призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за комуникация чрез системата за сигурно електронно връчване.

„Препоръчваме ви да се регистрирате в системата и да я използвате, с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на Центъра за административно обслужване“, подчертават от общинска администрация Карнобат.

Виж още

Още новини

Вашият коментар