Карнобат

Община Карнобат търси Здравен медиатор

24 февруари е крайният срок за кандидатстване за обявената от община Карнобат свободна позиция. Здравният медиатор работи с клиенти и подпомага незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги. Осъществява посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби. Работи с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата. Участва в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Кандидатите трябва да имат готовност да преминат двуседмичен интензивен курс на обучение в Медицински университет в София, който ще започне в края на месец март 2020 година.

Изисквания към кандидатите:

– Завършено минимум средно образование

– Принадлежност към местна уязвима етническа общност

– Познаване на здравните и социални проблеми на общността

– Владеене на езика/ езиците на общността

– Комуникативни умения

– Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Документите се подават в Център за административно -информационно обслужване и местни приходи, находящ се в гр. Карнобат, бул. „България“ № 12.

Виж още

Още новини

Вашият коментар