Карнобат

Общината кандидатства с три проекта по процедурата за саниране

Днес бяха сключени договори между община Карнобат и Сдружения на собствениците по обявената процедура за енергийна ефективност в периферните райони-3” по ОП„Региони в растеж“. Община Карнобат ще подаде  максималният брой от 3 /три/ проектни предложения. В тях влизат общо 10 многофамилни жилищни сгради.

1.         кв.“Възраждане“ бл.3,вх.А,и вх.Б

2.         бул.Москва““№ 163,бл.4,

3.         ул.“Москва“ № 121,вх.1 и вх.2″

4.         ул. „Девети септември“ № 52, бл. 13

5.         бул. „Москва“ № 11, бл. 1

6.         ул. „Девети септември“ № 54

7.         „Възраждане“ бл.2,вх.А,и вх.Б

8.         ул. „Кирил и Методий“ № 38

9.         ул. „Стефана Чамурова“, бл. 51А

10.       ул. „Стефана Чамурова“ № 51-В

Собствениците на жилищни сгради не кандидатстват директно пред Управляващия орган на ОПРР, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Общината, в качеството си на конкретен бенефициент е отговорна за планиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради, както и за организацията и администрирането на процеса по набиране и подбор на сградите, които да включи в проектни предложения за финансиране по ОПРР 2014-2020.

Проектните предложения ще предвиждат ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.

Крайният срок за подаване на проектни предложения от община Карнобат е 27.03.2020 г. При тяхното евентуално одобрение от Управляващ орган на ОПРР, се сключва договор за предоставяне на БФП между община Карнобат и МРРБ, съобщават от администрацията.

Виж още

Още новини

Вашият коментар