Карнобат

Общината прави първата крачка към обновяване на пътя за ЖП гара

Готово е заданието за проектиране на велоалеи и осветление по пътя за ЖП гара. Неговата цел е да бъде изработен инвестиционен проект за: Улично осветление по улицата от бул. “Москва“ до ЖП гара Карнобат и реконструкция на велосипедна алея.

Заложено е изграждане на ново улично осветление, с нови поцинковани стоманотръбни стълбове, с височина 7,00 м над терена, с по две поцинковани рогатки, включително и енергоспестяващи осветителни тела.

Обект на заданието е и проектиране на пълна реконструкция на велосипедната алея. Предвижда се да се запази габарита на съществуващата, монтаж на нови ограничителни бордюри, полагане на асфалтова настилка от плътен асфалтобетон и хоризонтална и вертикална маркировка.

Виж още

Още новини

Вашият коментар