Карнобат

Общината закупи нов сметосъбиращ автомобил

Новият автомобил за сметоизвозване и сметосъбиране пристигна на 8 март. Доставката бе извършена съгласно обществена поръчка и сключен договор с предмет: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Карнобат“, ск-лючен между Община Карнобат и „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД.
Цената на договора e 147 690,00 лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на изпълнителя.
Специализираният автомобил е марка Iveco, дизел, цвят бял. До дни той ще бъде регистриран и ще влезе в графика на превозните средства, ангажирани с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Виж още

Още новини

Вашият коментар