Карнобат

Общински съвет прие Бюджета на община Карнобат за 2021г.

С 19 гласа „за“ и един въздържал се Общински съвет -Карнобат прие бюджета на община Карнобат за 2021г. По време на обсъждането част от съветниците изразиха своето задоволство от факта, че предложенията на техните групи са намерили място в бюджета. Окончателната рамка на бюджета на община Карнобат е в размер на 32 622 226лв., от които за държавно делегирани дейности – 20 996 702лв.  и за местни дейности – 11 625 524 лв. Инвестиционната програма на община Карнобат е в размер на 3 226 934лв. Със собствени средства общината ще финансира капиталови разходи на стойност 1 631 528 лв.

Заседанието на Общински съвет се проведе онлайн и продължи 1:27 минути. Съветниците приеха внесените за разглеждане докладни записки и предложения.

Виж още

Още новини

Вашият коментар