Карнобат

Общинският съвет прие бюджета на община Карнобат за 2022г.

Бюджетът на община Карнобат за 2022г. получи подкрепата на 15 общински съветници, от присъстващите 19, като четирима  гласуваха „Въздържал се“. 40 444 404 лв. е бюджетът за 2022г. „Това, което сме заложили в бюджета са приоритетите, които сме утвърдили с този Общински съвет, залегнали са в Плана за устойчиво развитие на общината и е съобразно водената политика и поетите ангажименти“, подчерта кметът Георги Димитров. В бюджета са осигурени средства за всички сфери, за обезпечаване на тяхната дейност. Планиран е финансов ресурс за образование, здравеопазване, социални дейности, култура, инфраструктура, проектиране.

По  бюджета изказвания, в рамките на заседанието на Общински съвет, продено днес, направиха четирима  общински съветници.

Мирослав Спасов апелира при правенето на актуализацията, в по-голяма степен да бъдат застъпени предложенията на общинските съветници и призова за по-открита  процедура, дискусия по предлагането, разискването и приемането на общинските приоритети.

Аспарух Иванов заяви, че няма спор, че в бюджета е търсен оптимален баланс, че лично за него бюджетът има своите силни страни,  но слабите са повече. Той подчерта, че за жалост не открива голяма част от своите предложения и че и занапред ще настоява за сформирането на екип, който да оперира най-вече в населените места извън Карнобат, в селата.

Маргарита Стаматова сподели, че предложеният бюджет е балансиран, налице е оптимално разпределение на ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда на населението, запазване на финансовата стабилност, успешно съчетаване на различни финансови източници, ясно начертани приоритети.

Стефан Кенов заяви, че общинските съветници са избрани да защитават интересите на община Карнобат, а така балансиран бюджетът ще бъде в интерес на гражданите. „Надявам  се той да бъде изпълнен по линия на капиталовата програма, приходната му част, дано да бъде изпълнена и разходната“.

Общата рамка на бюджет 2022г. е 40 444 404 лв. Текущият бюджет е в размер на 32 791 758 лв. и капиталов бюджет – 7 652 646 лв. Инвестиционната програма на общината за 2022 г. е на обща стойност 7 652 646 лв., като финансирането е осигурено от целева субсидия от ЦБ-  1 755 000 лв., от преходен остатък от целева субсидия от ЦБ за 2020-2021г. – 1 585 406 лв.,  собствени приходи и др. целеви трансфери по ПМС –   4 302 240 лв., обща субсидия от РБ – 10 000 лв.

Виж още

Още новини

Вашият коментар