Карнобат

Одобрен е проектът за благоустрояване на дворното пространство на ДГ“Иглика“

С проектното предложение за Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в ДГ „Иглика“ гр. Карнобат, община Карнобат кандидатства  по Проект „Красива България”. На 7 януари приключи набирането на проекти по зимната кампания на Проект „Красива България” (ПКБ). Общо за финансиране бяха подадени 86 проектни предложения от общини и държавни институции. На свое заседание на 16-ти февруари, Управителният съвет на ПКБ одобри за финансиране 51 проектни предложения, от които 47 са на общини.

Общата стойност на одобрените проектни предложения е 12 625 074 лв. /с ДДС/

Споразуменията между Министерство на труда и социалната политика и одобрените кандидати ще бъдат подписани в най-кратък срок, за да могат своевременно да стартират дейностите по тях и същите да приключат в рамките на годината.

Виж още

Още новини

Вашият коментар