Карнобат

Онлайн анкета, във връзка с Плана за интегрирано развитие на община Карнобат

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Карнобат за периода 2021-2027 г. В неговата подготовка могат да участват и гражданите, което ще гарантира качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на ОНЛАЙН АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzduNNCim1jO2X6FDH4XuUVntQ_3VqUTg8oYUUbvZ1l46_Mg/formResponse

План за интегрирано развитие на община Карнобат за периода 2021-2027 г. е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с гражданите, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzduNNCim1jO2X6FDH4XuUVntQ_3VqUTg8oYUUbvZ1l46_Mg/formResponse

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Виж още

Още новини

Вашият коментар