Карнобат

Още по – строги превантивни мерки в администрацията

Със заповед на кмета Георги Димитров вече са в сила още по –строги мерки, при които ще работят административните структури на община Карнобат.

Забранява се достъпът на външни лица в сградите на общинска администрация, с изключение на Център за административно обслужване, Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня. Те ще работят с граждани, бизнеса и потребители на социални услуги от 9,00 до 12,00 часа.

По изключение, само в случай на неотложност да бъдат обслужвани потребители на административни и социални услуги.

Пропускателният режим в тези общински структури да се осъществява при стриктно спазване на засилените противоепидемични мерки:

– недопускане натрупване на повече от две лица в/пред работните помещения;

– отстояние на чакащите лица един от друг от 2 (два) метра;

– в работните помещения гражданите да влизат само по един, като задължително използват дезинфектант на входа;

– лицата да бъдат подканени да използват лични предпазни средства – маски, носни кърпи и други, които да се поставят пред лицето си, както и да са на допустима дистанция от служителите на съответното място за обслужване;

– по възможност да използват лични химикали или дезинфектираните в работните помещения.

Новите мерки са във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID – 19 в административните структури в страната.                                        

Виж още

Още новини

Вашият коментар