Карнобат

Още три жилищни блока са санирани

Обновени са общо 3 многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат. Реновирани са жилищните блокове на ул. „Иларион Макариополски“ № 2 и ул. „Девети септември“ № 50, с изпълнител фирма „Партньори А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат , както и жилищна сграда на ул. „Кирил и Методий“ № 18, бл. 33, с изпълнител фирма „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас. Извъpшeни са тoплoизoлaция нa външни cтeни, xидpoизoлaция и тoплoизoлaция нa пoкpив, пoдмянa нa дoгpaми. Въведено е eнepгoeфeктивнo ocвeтлeниe в oбщитe чacти.

Приключилите строително-монтажните работи са по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат – 2“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. Сключеният между община Карнобат и Министерство на регионалното развитие и благоустройство Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 06.03.2019 г. бе на обща стойност 1 172 785, 51 лв.

Ефектът от мерките за енергийна ефективност е: намаляване на енергопотреблението на домакинствата и реализиране на икономия на разходите; подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на града; по-високо ниво на енергийната ефективност и удължаване на живота на сградите; по-чиста околна среда, спестени емисии на парникови газове; създадени по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите.

Виж още

Още новини

Вашият коментар