Карнобат

От понеделник заседават постоянните комисии към ОбС

Заседанията на Постоянните комисия са във връзка с предстоящото заседания на Общински съвет. По правилник, всяка от докладните записки трябва да бъде обсъдена в ресорните комисии, които излизат със становища.

Проектът за Бюджет за 2020 на община Карнобат ще бъде най-обсъжданият документ. Тази година той достигна ниво от 30 млн.лв. Ще се разглежда на заседанията на всяка една от комисиите.

По график първи, на 27 януари, от 14 часа, се събират членовете на ПК „Култура,

културно-историческо наследство, вероизповедания и средства за масова информация“ и ПК „Образование, наука, работа с децата, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности”. Във вторник ще работят ПК „Благоустрояване, комунална дейност, транспорт, екология, селско и горско стопанство“ и ПК „Общинска собственост и устройство на територията“. Последни ще заседават членовете на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет, финанси, инфраструктура,европейски и национални програми“. Те се събират на 29 януари, от 14 часа.

Виж още

Още новини

Вашият коментар